EDUKACJA W DUCHU MONTESSORI - Przedszkole Ślimaczek
+48 68 458 26 21 przedszkole@abcslimaczek.pl

EDUKACJA W DUCHU MONTESSORI

Edukacja w duchu Montessori w przedszkolu ślimaczek

Idea edukacji w duchu Montessori bardzo nam się podoba i jest bliska osobom, które pracują w naszych placówkach.
Nauczyciel kieruje się głębokim szacunkiem dla dziecka i jego indywidualności. Szacunek do dziecka i w ogóle szacunek do drugiego człowieka, to centralne założenie pedagogiki Montessori.
Dziecko samo zdobywa wiedzę. Potrzebne jest mu przygotowane otoczenie, materiały edukacyjne oraz wrażliwy na jego potrzeby pedagog, który nie napełnia dziecka wiedzą, ale pomaga mu zdobyć ją samodzielnie, w myśl zasady “POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU” .


Nie czujemy jednak potrzeby realizowania zaleceń Montessori w stu procentach. Jesteśmy pewni, że Maria Montessori nie miałaby nic przeciwko temu. Wszak była bardzo postępową osobą, wyprzedzającą swoją epokę. Tak więc w edukacji dzieci wybieramy elementy, które najbardziej do nas przemawiają. Choć wiele zasad Montessori jest uniwersalnych, to jednak jesteśmy świadomi, że od czasu powstania tej metody, świat się jednak bardzo zmienił, podobnie jak podejście do dzieci. A przecież są jeszcze odkrycia innych badaczy i pedagogów. Pozwalamy dzieciom na poznawanie świata w ich własnym tempie, moderując odpowiednio środowisko i towarzysząc im w drodze rozwoju. Pragniemy pobudzić w dzieciach ich naturalną ciekawość, która pozwoli im na odkrywanie samych siebie. Pomagamy kształtować samoświadomość oraz samodzielność w działaniu.

„Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju”