Urząd Miasta wspiera- rodzice nie płacą.

Dzięki dodatkowemu wsparciu  przez URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA naszego przedszkola kwotą miesięczną na jednego ucznia w wys. 164,33 zł, w okresie od dnia  1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., jednak nie dłużej niż do uchylenia zawieszenia stacjonarnej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), przedszkole nie będzie pobierać czesnego od Rodziców w tym okresie.