Metody pracy - Przedszkole Ślimaczek w Zielonej Górze
+48 68 458 26 21 przedszkole@abcslimaczek.pl

Metody pracy

Maria Montessori – autorka słynnej metody przedszkolnego wychowania dzieci – uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dziecka. Dlatego w 1907 roku stworzyła Casa dei Bambini (dom dzieci), żeby umożliwić im wszechstronny rozwój – fizyczny, duchowy, kulturowy i społeczny. Idee zapoczątkowane przez nią są kultywowane do dziś – we współczesnych przedszkolach.


W Ślimaczku stosujemy elementy tej pedagogiki w wybranych zakresach, opisanych poniżej.

Maria Montessori była przekonana o niezwykłych możliwościach poznawczych dzieci. Uważała, że gdy tylko zapewnić im odpowiednie warunki, będą uczyć się same z siebie, bez konieczności stosowania przymusu. Nauczyciel niczego dziecku nie powinien narzucać – nie zmusza go do jedzenia, spania itd. Dziecko ma swobodny wybór, nad czym będzie pracować. Nauczyciel mu w tym asystuje. Pełni rolę pośrednika pomiędzy dzieckiem, a otoczeniem. Przygotowuje dziecku otoczenie w przedszkolu. Jeżeli dziecko chce malować farbami, nauczyciel może mu pomóc nałożyć fartuszek, ustawić sztalugę, przynieść wodę z łazienki itp. 

W Ślimaczku dzieci oprócz tradycyjnych zabawek mają również do dyspozycji specjalnie dla nich przygotowane przedmioty użytku codziennego oraz materiały rozwojowe dostępne w poszczególnych strefach.

W naszym przedszkolu bardzo ważna jest nauka samodzielności. Dzieci wykonują tutaj praktycznie wszystkie czynności same – nakrywają do stołu i sprzątają po posiłku, pomagają w karmieniu żółwi, sprzątają po zajęciach, uprawiają ogródek przedszkolny. Wszystkie sprzęty, z których dzieci korzystają, są na odpowiedniej wysokości i właściwie dobrane, by nie zrobiły sobie krzywdy. 

Nauka w przedszkolu

W naszym przedszkolu dzieci uczą się pisać, czytać i liczyć. W odróżnieniu od tradycyjnego przedszkola Montessoriańskiego, nauczyciel organizuje zajęcia, tak jak w tradycyjnym przedszkolu. Dziecko ma jednak wybór. Jeżeli nie czuje się gotowe, może wybrać inną czynność, o której samo decyduje. Grupa zbiera się razem rano, na powitanie, do którego siada „na elipsie”, a także podczas posiłków.

W przedszkolach są zwierzęta – dwie pary żółwi. Dzieci, opiekując się nimi, uczą się odpowiedzialności i empatii.

W Ślimaczku wszyscy używamy języka Porozumienie bez Przemocy. Jest to model komunikacji NVC (Nonviolent Communication), pomysł amerykańskiego psychologa i terapeuty Marshalla Rosenberga na skuteczną, pozbawioną agresji komunikację z innymi. Bywa nazywany językiem serca lub językiem empatii. 

„Kiedy przyjrzymy się dokładnie naturalnemu rozwojowi, możemy go opisać również jako stopniowe osiąganie coraz większej niezależności.”

„Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle.”

To tylko dwa spośród wielu myśli Marii Montessori, które charakteryzują metody naszej pracy.


Pracujemy na autorskim programie opieki nad dzieckiem z elementami pedagogiki Marii Montessori co oznacza, że:

 • jesteśmy otwarci na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i szanujemy indywidualne tempo rozwoju każdego dziecka
 • dostosowujemy otoczenie do faz rozwojowych dziecka
 • w pracy z dziećmi wykorzystujemy pomysłowe, oryginalne, kształcące pomoce rozwojowe
 • w naszym przedszkolu Twoje dziecko nie stanie się ideałem, lecz osiągnie optimum swoich możliwości
 • nasi nauczyciele pomagają lecz nie wyręczają
 • zapewniamy poczucie stabilności, bezpieczeństwa i rytmu
 • pamiętamy, że Twoje dziecko lubi eksperymentować
 • wiemy, że Twoje dziecko lubi eksperymentować
 • dbamy o kulturalny rozwój Twojego dziecka
 • pomagamy odnaleźć się każdemu dziecku w świecie savoir-vivru
 • stosujemy nowoczesne metody nauczania i tradycyjne wychowanie bez przemocy, budując poczucie własnej wartości dziecka na zasobach, a nie na deficytach
 • wspólnie z dziećmi zastanawiamy się, w jaki sposób zadbać o naszą planetę, a nasze plany wcielamy w przedszkolne życie
 • uprawiamy ogródek przedszkolny
Przedszkole ślimaczek logo