UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA – Przedszkole Ślimaczek